Knowble beheert een adaptieve online nieuwslezer, de "Service". Deze Service bestaat uit het aanbieden van een speciale leeshulp (dat wil zeggen vertalingen, het benadrukken van onbekende woorden, oefeningen, enz.) voor taalleerders. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

 

DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst tussen u en Knowble is een geldig en bindend juridisch contract dat van toepassing is op uw gebruik van de Service, ongeacht waar en via welk apparaat u toegang hebt tot de Service of deze gebruikt. Knowble kan op elk moment en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid een functie van de Service beëindigen of wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van functies.

Hoewel Knowble als doelstelling heeft dat de Service 24 uur per dag beschikbaar is, is Knowble niet aansprakelijk als de Service, om welke reden dan ook, op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Toegang tot de Service kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten de controle van Knowble liggen.

 

1. Accountregistratie

Om gebruik te kunnen maken van de Service, moet u bepaalde informatie verstrekken, waaronder uw e-mailadres, een wachtwoord en eventuele andere identificatiegegevens die vereist kunnen zijn. De registratie-informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van de Service. Knowble is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit het ongeoorloofde gebruik van uw account. Als u verblijft in een rechtsgebied dat het gebruik van op internet gebaseerde applicaties beperkt op basis van leeftijd, kunt u deze overeenkomst niet aangaan en geen gebruik maken van deze dienst.

 

2. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval en onder geen juridische theorie, inclusief, maar niet beperkt tot, onrechtmatigheid, contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zijn Knowble of haar medewerkers, directeuren, werknemers, agenten of leveranciers aansprakelijk tegenover u of enige ander persoon voor enige indirecte of gevolgschade van enig karakter inclusief, zonder beperking, schade voor:

a. fouten, vergissing of onnauwkeurigheden van de Service of de inhoud daarin opgenomen;

b. persoonlijk letsel of eigendomsschade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computeruitval, verloren winst en verloren gegevens), het gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Service;

c. enige onrechtmatige toegang tot of het gebruik van de Service en / of enige persoonsgegevens die daarin opgeslagen zijn;

d. elke onderbreking van de Service; of

e. alle bugs, virussen, trojans of soortgelijke problemen die  eventueel door de Service zijn verzonden.

 

3. Amendementen

Knowble behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden hieronder vermeld. Als u niet akkoord gaat met de overeenkomst zoals gewijzigd, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service. Uw voortgezet gebruik van de Service wordt beschouwd als aanvaarding van de overeenkomst in gewijzigde vorm.

 

4. Taal en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Voor zover een vertaalde versie van deze overeenkomst in strijd is met de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht.